Szervezet
Facebook

Felépítés

Elnök: Nádasdi Krisztián Norbert
Alelnök:
Köles Péter
Alelnök:
Oláh Attila
Szakmai vezető:
Dr. Rácz Kálmán
Felügyelő:
Szoták László
Jegyzőkönyvvezető:
Nagy Dorina
Edző:
Nádasdi Dávid Tamás

SZMSZ
A Debreceni Jégkorongszervező Közhasznú Sportegyesület szervezeti egysége.

A DJK Sportegyesület minden tagja elfogadja és betartja az érvényes alapszabályában foglaltakat, azonosul a célkitűzéseivel, az elnökség vonatkozó határozatait kötelezően alkalmazza, betartja.

1.DJK Sportegyesület alapvető feladatai:

 • Az egyesület biztosítani kívánja bárki számára a sportolás, testedzési lehetőséget a sportegyesület szakosztályai által szervezett edzéseken díjazás ellenében.
 • Az egyesület céljának tekinti a tevékenysége szakmai színvonalának folyamatos emelését.
 • Célja a szövetségek, valamint más egyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel.
 • Az egészséges élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, az egyesület hagyományainak ápolása.
 • az egyesület érdekeinek védelme.

2. A DJK Sportegyesület felépítése

Elnök: Nádasdi Krisztián Norbert
Alelnök: Köles Péter
Alelnök: Oláh Attila
Szakmai vezető: Dr. Rácz Kálmán
Felügyelő: Szoták László
Jegyzőkönyvvezető: Nagy Dorina

3. A DJK Sportegyesület tagjainak feladatai, kötelességei:

 • Tagdíj rendszeres befizetése, tárgyhó 10. napjáig. Befizetés módjai: sportegyesület bankszámlájára való utalással, bankszámlára való befizetéssel, edzéseken személyesen Köles Péternél.
 • Rendszeres részvétel az edzéseken, pontos megjelenés, megfelelő védőfelszerelés viselése.
 • A tag köteles betartani a DJK Sportegyesület alapszabályzatában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített előírásokat.
 • A tagok részt vehetnek a DJK Sportegyesület soros és rendkívüli közgyűlésén. A tagok szavazati joggal rendelkeznek.
 • Az Egyesület céljainak előremozdítása aktív tevékenység kifejtésével
 • Tárgyhó 11. napjáig meg nem fizettet havidíj, maga után vonja a tárgyhónap összes edzés alkalmának, alkalmi áron való kifizetését.

4. A DJK Sportegyesület tagjainak jogai:

 • Részt vehet az egyesület munkájában, rendezvényein;
 • Észrevételeket, javaslatokat, indítványokat tehet, véleményt nyilváníthat;
 • Minden tag választhat, illetve választható az egyesület ügyintéző és képviseleti szervébe, illetve tisztségeire;
 • Indítványozhatja valamely kérdés megtárgyalásának napirendbe vételét a Közgyűlés és az Elnökség előtt;
 • Igénybe veheti az Egyesület által tevékenységi körében biztosított kedvezményeket;
 • A tagdíj ellenében teljes mértékben igénybe veheti az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, az Egyesület rendelkezésére álló eszközöket.

5. A DJK Sportegyesület adatai:


Név: Debreceni Jégkorongszervező Közhasznú Sportegyesület
Rövidített név: DJK Sportegyesület
Székhely: 4028 Debrecen Nyíl u.10.
Adószám: 18148367-1-09
Számla szám: 60600084-11063702 Hajdú Takarék (4026. Debrecen, Bethlen u. 6-8.)

Kelt, Debrecen, 2010.12.29.